Zoeken op Voetbaltube.com

Op zoek naar een speler, club of een leuk voetbalfragment? Dat kan door gebruik te maken van de zoekbalk.


Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door
deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere
aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website. Wij staan
echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het
foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen
rechten ontlenen.

Wij behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie. Het is de
gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te
verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze
informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden
dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.

Verder willen wij u erop attenderen dat wij geen van de video’s die op deze website te zien zijn zelf hosten
of uitgeven. De video’s zijn afkomstig van voetballiefhebbers die deze geupload hebben op websites als
youtube, sapo videos, metacafe etc.. Deze website maakt het zoeken van video’s naar de laatste
doelpunten, samenvattingen en andere voetbalfimpjes simpelweg gemakkelijker.